Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANพิสูจน์!!!!  พระเยซูเป็นพระเจ้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์จริงหรือ?

                หลายๆคนคงเคยได้ยินชื่อของพระเยซูว่าเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์ ซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อกว่า  2,000 ปี  ที่ผ่านมา  หลายคนคงจะสงสัยว่าพระเยซูคริสต์คือใคร  เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นคนดี  หรือว่าเป็นพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ตามอย่างที่พวกคริสเตียนได้อ้างถึง  พวกคริสเตียนมักจะพูดเสมอว่าเราทุกคนเป็นคนบาป  และเมื่อเราตายไปก็ต้องชดใช้บาปที่ได้กระทำในบึงไฟนรก  แต่เพราะความรักของพระเจ้าจึงได้ส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเกิดบนโลก  และตายบนไม้กางเขนเพื่อบาปของเรา  และในวันที่สามก็ได้คืนพระชนม์  ผู้ที่เชื่อในพระองค์จะไม่ต้องประสบกับความพินาศในบึงไฟนรก  แต่จะมีชีวิตนิรันดร์อยู่ร่วมกับพระเยซูเป็นนิตย์  และตอนนี้พระเยซูยังคงมีชีวิตอยู่  ทรงอยู่บนสวรรค์เพื่อรอคอยผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้กลับไปอยู่กับพระองค์เมื่อจากโลกนี้แล้ว
เป็นไปได้หรือที่พระเจ้าจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์  พระเยซูมีตัวตนอยู่จริงหรือ?  เป็นไปได้หรือที่คนๆหนึ่งจะฟื้นขึ้นจากตาย  แล้วเรื่องราวต่างๆในพระคัมภีร์ที่ได้บันทึก  ไม่ว่าจะเป็นการประสูตของพระองค์จากสาวพรหมจารีย์  การกระทำการอัศจรรย์ต่างๆระหว่างที่ทรงอยู่บนโลกนี้  และเรื่องเหลือเชื่อต่างๆที่ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นนิยายที่คนแต่งขึ้น   เราคงต้องมาพิสูนจ์กัน  ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น  คริสเตียนก็คงเป็นคนที่โง่ที่สุดในโลก  หลงเชื่อในนิยายอันไร้สาระอย่างงมงาย  แต่ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงละ  สิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับเราทุกๆคน  เพราะพระคัมภีร์บอกว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะรอดจากนรกได้ก็คือทางพระเยซู  ผู้ที่ไม่เชื่อในพระองค์จะต้องถูกทิ้งในบึงไฟนรกทั้งสิ้น  เรื่องพระเยซูคงไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่เราจะละเลยได้  เพราะหมายถึงอนาคตข้างหน้าของชีวิตเรา  เราจำเป็นต้องพิสูจน์

ตรวจสอบชีวประวัติของพระเยซูคริสต์… เชื่อถือได้หรือไม่
Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า พระเยซู | อยากเป็นคริสเตียน | อยากไปโบสถ์ (คริสตจักร)| พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ พระคัมภีร์ Bible ความน่าเชื่อถือของผู้เขียนพระคัมภีร์
Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า พระเยซู | อยากเป็นคริสเตียน | อยากไปโบสถ์ (คริสตจักร)| พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ พระคัมภีร์ Bible ช่วงเวลาในการเขียนพระคัมภีร์
Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า พระเยซู | อยากเป็นคริสเตียน | อยากไปโบสถ์ (คริสตจักร)| พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ พระคัมภีร์ Bible หลักข้อเชื่อเรื่องการไถ่บาปของพระเยซูเริ่มขึ้นเมื่อไร
Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า พระเยซู | อยากเป็นคริสเตียน | อยากไปโบสถ์ (คริสตจักร)| พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ พระคัมภีร์ Bible ก่อนมีการบันทึกเรื่องราวของพระเยซูมีการถ่ายทอดอย่างถูกต้องหรือไม่
Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า พระเยซู | อยากเป็นคริสเตียน | อยากไปโบสถ์ (คริสตจักร)| พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ พระคัมภีร์ Bible ความไม่สอดคล้องกันของเนื้อหาในหนังสือชีวประวัติพระเยซู
Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า พระเยซู | อยากเป็นคริสเตียน | อยากไปโบสถ์ (คริสตจักร)| พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ พระคัมภีร์ Bible ความน่าเชื่อถือของเนื้อหาที่เขียน
Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า พระเยซู | อยากเป็นคริสเตียน | อยากไปโบสถ์ (คริสตจักร)| พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ พระคัมภีร์ Bible ความน่าเชื่อถือของพระคัมภีร์ฉบับสำเนา
Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า พระเยซู | อยากเป็นคริสเตียน | อยากไปโบสถ์ (คริสตจักร)| พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ พระคัมภีร์ Bible มีหลักฐานอื่นๆนอกจากพระคัมภีร์ที่พูดถึงพระเยซูหรือไม่

เรียบเรียงโดย พายุแห่งความเปรมปรีดิ์

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Next

Free counter and web stats  

 © Copyright 2009. Christian Siam.com