Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

ติดต่อเรา

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ก็เพื่อให้ข้อมูลและความกระจ่างชัดสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องพระเจ้า หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคริสเตียน ท่านสามารถหาคำตอบได้จากเพื่อนคริสเตียนที่ท่านรู้จัก จากคริสตจักรใกล้บ้านท่าน หรืออีเมล์มาสอบถามผมได้ที่ jirayut@yahoo.com ขอพระเจ้าอวยพรและนำท่านทุกๆคนได้รู้จักกับพระเจ้าผู้เที่ยงแท้และทรงพระชนม์อยู่นะครับ ขอบคุณครับ

webmaster
www.christiansiam.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free counter and web stats  

 © Copyright 2009. Christian Siam.com