Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANCGNTV ทีวีคริสเตียน - http://thai.cgntv.net/
CGNTV (Christian Global Network Television) เป็นสถานีโทรทัศน์คริสเตียนที่มาเปิดในเมืองไทยเมื่อปี 2010 โดยต้องการทำรายการทีวีคริสเตียนสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ เว็บไซต์นี้เป็นเพียงอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึง CGNTV ซึ่งลิขสิทธิ์ต่างๆยังคงเป็นของ CGNTV และหากท่านสนใจชมเพิ่มเติมสามารถแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ CGNTV ได้ที่ http://thai.cgntv.net/

รายการต่างๆของ CGNTV THAILAND

   

Free counter and web stats  

 © Copyright 2009. Christian Siam.com