Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANก่อนมีการบันทึกเรื่องราวของพระเยซูมีการถ่ายทอดอย่างถูกต้องหรือไม่

ในสมัยของพระเยซูนั้นการเรียนการสอนต่างๆจะเป็นการถ่ายทอดจากปากต่อปาก พวกรับไบหรืออาจารย์ศาสนาในสมัยนั้นมีชื่อเสียงก็เพราะว่าเขาสามารถท่องจำพระคัมภีร์ได้ทั้งหมด แม้ว่ามันดูเหมือนเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อในปัจจุบัน แต่มันก็เป็นสิ่งปกติของสมัยนั้น เพราะหนังสือในสมัยนั้นซึ่งก็คือม้วนปาปิรัสหายาก คำถามก็คือ แล้วเรื่องราวของพระเยซูก่อนที่จะมีการบันทึกเป็นหนังสือนั้นได้มีการถ่ายทอดจากคนหนึ่งมาสู่อีกคนหนึ่งได้อย่างถูกต้องหรือไม่? มีการศึกษาชิ้นหนึ่งกล่าวไว้ว่า ในตะวันออกกลางสมัยโบราณนั้น เมื่อมีการถ่ายทอดคำสอนศักดิ์สิทธ์จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง คนถ่ายทอดคนต่อไปจะทำให้เนื้อหาในส่วนของรายละเอียดเปลี่ยนแปลงราว 10%-40% ซึ่งแม้ว่าความหมายหลักของเรื่องนั้นๆยังคงเดิม แต่การเติมแต่งเพิ่มเติมหรือลดบางเนื้อหานั้น ยังทำให้เรื่องราวของพระเยซูที่ได้บันทึกไว้มีความถูกต้องหรือไม่

เราคงจะเคยเล่นเกมเกี่ยวกับการสื่อสารกัน โดยให้คนเรียงกันเป็นแถว แล้วให้คนที่อยู่หัวแถวกระซิบบอกประโยคๆหนึ่งให้แก่คนถัดไป จากนั้นก็ให้คนสุดท้ายเป็นคนบอกว่าข้อความที่คนหัวแถวส่งมานั้นคือข้อความอะไร เราพบว่าหลายต่อหลายครั้งที่คนสุดท้ายจะบอกเนื้อหาคนละอย่างกับที่คนหัวแถวพูด การถ่ายทอดจากปากต่อปากนั้นมีปัญหาเรื่องการบิดเบือนมาก แล้วเรื่องของพระเยซูที่มีการถ่ายทอดกันปากต่อปากในช่วงแรก จะมีการบิดเบือนในลักษณะนี้หรือไม่

คำตอบก็คือ ไม่มีการบิดเบือน การถ่ายทอดคำสอนแบบปากต่อปากนั้นแตกต่างจากเกมที่เราเล่นกัน เกมนั้นคนที่ต่อแถวไม่ว่าลำดับที่เท่าไรก็ตามไม่สามารถกลับไปถามข้อความยังคนที่อยู่หัวแถวได้ และวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมก็เพื่อความสนุกสนานของเนื้อหาที่เปลี่ยนไปจากการถ่ายทอดของแต่ละคน แต่ในเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ เรื่องราวชีวิประวัติของพระเยซูนั้นแตกต่างไป เพราะชุมชนจะทำการเฝ้าดู ตรวจสอบและแก้ไขตลอดทาง นอกจากนี้ผู้ที่รับการถ่ายทอดมาหากไม่มั่นใจในเนื้อหายังสามารถกลับไปถามคนแรกที่เป็นต้นทางของเนื้อหาได้ว่าสิ่งที่เขาได้รับมานั้นถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีคนอีกมากมายที่ต่อต้านพระเยซู ถ้าหากมีการแต่งเติมเนื้อเรื่องเข้าไป คนเหล่านี้ย่อมต้องออกมาโต้แย้งอย่างแน่นอน แต่เป็นเรื่องประหลาดที่ไม่มีใครสักคนออกมาแย้งว่าเรื่องราวของพระเยซูที่ได้เล่าต่อๆกันมานั้นไม่เป็นความจริง ทุกคนต่างยอมรับว่าสิ่งที่ได้พูดกัน สิ่งที่ได้บันทึกกันในสมัยนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น

เรียบเรียงโดย พายุแห่งความเปรมปรีดิ์


Back
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Next

 © Copyright 2009. Christian Siam.com