Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANความน่าเชื่อถือของพระคัมภีร์ฉบับสำเนา

                การที่เราไม่สามารถค้นพบพระคัมภีร์ฉบับดั้งเดิมที่ได้มีการเขียนขึ้นนั้น  ทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่าหนังสือที่เราได้อ่านนั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด  เพราะในสมัยก่อนไม่มีเครื่องถ่ายเอกสาร  ไม่มีเครื่องสแกน  ไม่มีกล้องถ่ายรูป  การคัดลอกทำได้อย่างเดียวคือการเขียนด้วยมือ  และถ้าสิ่งที่เราได้อ่านในปัจจุบันนั้นมาจากสำเนาของสำเนาของสำเนา… ของพระคัมภีร์  กว่าที่เราจะได้อ่านพระคัมภีร์ในปัจุบันนั้นต้องผ่านการสำเนามาหลายๆครั้ง  แล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์นั้นยังคงเดิม  ไม่มีการเพิ่มเติมหรือตัดทอนเนื้อหา

                พระคัมภีร์แตกต่างจากเอกสารอื่นตรงที่มีสำเนาจำนวนมากมาย  ซึ่งสำเนาเหล่านี้นั้นมีแหล่งที่มาจากสถานที่ต่างๆที่แตกต่างกัน  ซึ่งสำเนาในแต่ละฉบับที่พบนั้นก็มีเนื้อหาที่เหมือนกัน  จึงเป็นการยืนยันความน่าเชื่อถือของพระคัมภีร์ว่ามีการคัดลอกมาอย่างถูกต้อง  ยิ่งสำเนามีมากเท่าใดและเนื้อหาของแต่ละสำเนายังคงเดิมก็เป็นการยืนยันความถูกต้องในการคัดลอกอย่างไม่มีข้อสงสัย

            ในด้านของระยะเวลาของการคัดลอกนั้น  พระคัมภีร์ฉบับสำเนาที่เรามีอยู่นั้นห่างจากฉบับดั้งเดิมที่มีผู้เขียนเอาไว้แค่สองชั่วอายุคนเท่านั้น  ในขณะที่เอกสารอื่นๆนั้นมีความห่างอยู่ระหว่างสองถึงสิบศตวรรษเลยทีเดียว  นอกจากต้นฉบับภาษากรีกแล้ว  พระคัมภีร์ยังมีการแปลออกไปเป็นภาษาต่างๆมากมาย  เช่น  ลาติน ไซเรียน และอียิปต์โบราณ เป็นต้น  และถ้าแม้ว่าเราไม่มีต้นฉบับภาษากรีก  แต่การนำพระคัมภีร์ฉบับต่างๆที่มีการแปลในยุคแรกมารวมกัน  เราก็ยังคงได้พระคัมภีร์ที่มีเนื้อหาเดียวกันตลอดทั้งเล่ม  นี่จึงเป็นการยืนยันได้ว่าการคัดลอกพระคัมภีร์นั้นยังคงเนื้อหาดั้งเดิมของผู้เขียนไว้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

                ถ้าเปรียบเทียบพระคัมภีร์กับงานเขียนในยุคโบราณนั้นเราพบว่า  งานเขียนของแทสซิตุส  นักประวัติศาสตร์ชาวโรมัน  ผู้เขียน  “บันทึกประวัติศาสตร์จักรวรรดิ์โรมัน”  ค.ศ. 166  งานเขียนของเขาหกเล่มนั้นเป็นสำเนาที่คัดลอกมาจากปี ค.ศ. 850  เล่มเจ็ดถึงสิบนั้นหายไป  และเล่มสิบเอ็ดถึงสิบหกเป็นสำเนาของศตวรรษที่สิบเอ็ด

                สำหรับงานเขียนของนักประวัติศาสตร์ในศตวรรษแรกอย่างโจซีฟัสเรื่อง  “สงครามยิว”  เรามีฉบับแปลเป็นภาษาลาตินที่เขียนในศตวรรษที่สี่  ส่วนฉบับภาษากรีกนั้นเรามีสำเนาอยู่เก้าฉบับที่เขียนขึ้นในศตวรรษที่เก้า สิบ สิบเอ็ดและสิบสอง

                สำหรับงานเขียนของโฮเมอร์  ซึ่งได้เขียนเรื่อง “อิเลียด”  ราว 800 ปี  ก่อนค.ศ.  ซึ่งถือเป็นคัมภีร์กรีกโบราณ  เราพบสำเนาภาษากรีกอยู่ประมาณ  650  เล่ม  โดยได้คัดลอกในช่วงศตวรรษที่สอง  สาม  หรือหลังจากนั้น  และแม้ว่าจำนวนสำเนาที่มีจะไม่มากนักและระยะเวลาของหนังสือสำเนาเมื่อเทียบกับต้นฉบับจะห่างกันนานเกือบพันปี  แต่นักวิชาการต่างๆก็ถือว่าสำเนาเหล่านี้เชื่อถือได้

                ถ้าหากเราจะมาดูพระคัมภีร์ที่ได้บันทึกชีวประวัติของพระเยซูบ้าง  สำเนาฉบับแรกที่เรามีเป็นชิ้นส่วนของหนังสือยอห์น  ซึ่งได้คัดลอกในช่วงปี ค.ศ. 100-150  ซึ่งเป็นช่วงห่างของระยะเวลาน้อยมากเมื่อเทียบกับหนังสือโบราณอื่นๆ  ในด้านของจำนวนสำเนาของพระคัมภีร์นั้น  เรามีฉบับภาษากรีกอยู่  5,664  ชิ้น  และยังมีในภาษาอื่นๆอีกประมาณ  24,000 ฉบับ  เมื่อดูถึงระยะเวลาในการเขียนและจำนวนสำเนาพระคัมภีร์ที่มีอยู่  เราสามารถบอกได้อย่างมั่นใจว่าพระคัมภีร์ที่เราอ่านอยู่นั้นมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากเมื่อเทียบกับงานเขียนโบราณชิ้นอื่นๆ

เรียบเรียงโดย พายุแห่งความเปรมปรีดิ์


Back
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Next

 © Copyright 2009. Christian Siam.com