Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANช่วงเวลาในการเขียนพระคัมภีร์

                พระธรรมมาระโกนั้นได้เขียนขึ้นในราว ค.ศ. 70  ซึ่งหลังจากที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แล้วถึง  40  ปี  เป็นไปได้หรือไม่ที่การบันทึกเรื่องราวของพระเยซูจะบิดเบือนไป  เพราะมาระโกได้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้อื่น  เป็นไปได้หรือไม่ที่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องราวที่ลึกลับ อัศจรรย์  ตามความคิดของสาวกพระเยซูที่ต้องการจะยกพระเยซูให้เป็นพระเจ้า  ให้แตกต่างจากมนุษย์ทั่วๆไป

ถ้าจะว่ากันตามมาตรฐานของนักวิชาการทั่วไปนั้นต่างเชื่อกันว่ามาระโกได้เขียนขึ้นประมาณ ค.ศ.  70  พระธรรมมัทธิวและพระธรรมลูกาได้เขียนขึ้นประมาณ  ค.ศ.  80  ส่วนพระธรรมยอห์นเขียนขึ้นประมาณ  ค.ศ.  90  อย่างไรก็ตามระยะเวลาที่เขียนนั้นยังอยู่ในช่วงชีวิตของพยานผู้เห็นเหตุการณ์  มีคนจำนวนมากที่ศรัทธาในพระเยซู  แต่ก็มีอีกเป็นจำนวนมากเหมือนกันที่ต่อต้านและเป็นปฏิปักษ์กับพระเยซู  และต้องการทำลายเรื่องนี้ให้หมดไป  การที่เรื่องราวของพระเยซูถูกเขียนขึ้นในช่วงเวลาที่คนเหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่นั้น  หากมีสิ่งใดที่ได้เขียนเกินเลยไปกว่าความเป็นจริง  หากมีสิ่งใดที่ผู้เขียนเติมแต่งขึ้นเพื่อให้ดูมหัศจรรย์  แน่นอนว่าคนเหล่านี้ย่อมต่อต้านและคัดค้านอย่างแน่นอน

ถ้าหากจะพิจารณาชีวประวัติทั้งของอเล็กซานเดอร์มหาราช  (เกิดปี 356 ก่อน ค.ศ.) ซึ่งเขียนโดยอาร์เรียน  (Arrian - มีชีวิตอยู่ในปี ค.ศ. 86-160) และพลูทาร์ช (Plutarch -  มีชีวิตอยู่ในปี ค.ศ. 46-120) นั้น   จะพบว่าทั้งสองคนนี้ได้เขียนชีวประวัติของอเล็กซานเดอร์หลังจากการตายของเขากว่า  400 ปี  แต่นักประวัติศาสตร์โดยทั่วไปต่างก็ยอมรับว่าชีวิประวัติของอเล็กซานเดอร์เป็นที่เชื่อถือได้  ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับชีวิประวัติของพระเยซูแล้ว   ระยะเวลาห่างกันเพียงไม่กี่สิบปีย่อมช่วยให้เรื่องราวของพระเยซูเป็นที่เชื่อถือมากยิ่งขึ้นว่าไม่มีการบิดเบือนหรือเติมแต่งอย่างแน่นอน

นอกจากนี้หากจะพิจารณากันจริงๆ  ชีวประวัติของพระเยซูอาจจะเขียนขึ้นก่อนปี  ค.ศ.  70  เสียด้วยซ้ำ  เพราะเรารู้ว่าพระธรรมกิจการนั้นลูกาเป็นผู้เขียนขึ้น  ซึ่งพระธรรมนี้เนื้อหาต่างๆนั้นจะมีเปาโลเป็นศูนย์กลางของเนื้อหา  แต่เราพบว่าในพระธรรมกิจการได้จบลงในบทที่  28 ซึ่งเป็นการจบแบบไม่สมบูรณ์  ไม่มีการระบุถึงการตายของเปาโลเลย จึงเป็นไปได้ว่าพระธรรมกิจการนั้นต้องเขียนก่อนที่เปาโลจะถูกฆ่าตาย  ดังนั้นต้องเขียนขึ้นก่อน  ค.ศ.  62  อย่างแน่นอน  และเรารู้ว่าพระธรรมกิจการเป็นงานเขียนชิ้นที่  2  ของลูกา  ดังนั้นงานเขียนชิ้นแรกนั่นก็คือพระธรรมลูกานั้นต้องเขียนขึ้นก่อนหน้านั้น   และเมื่อลูกาใช้งานเขียนของมาระโกเป็นพื้นฐานในการเขียน  พระธรรมมาระโกก็ต้องยิ่งเขียนขึ้นมาก่อนหน้านั้นอย่างแน่นอน  ดังนั้นช่องว่างของงานเขียนชีวประวัติของพระเยซูจะยิ่งน้อยลงไปอีก  อาจจะเขียนขึ้นหลังจากพระเยซูตายไปน้อยกว่า  30  ปีเสียด้วยซ้ำ  ด้วยความห่างของระยะเวลาเพียงเท่านี้ย่อมยืนยันถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของหนังสือเหล่านี้อย่างแน่นอน

เรียบเรียงโดย พายุแห่งความเปรมปรีดิ์


Back
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Next

 © Copyright 2009. Christian Siam.com