Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANความไม่สอดคล้องกันของเนื้อหาในหนังสือชีวประวัติพระเยซู

                ถ้าหากเราดูให้ดี  จะมีเนื้อหาบางตอนที่ขัดแย้งกันระหว่างหนังสือแต่ละเล่ม  เช่นเรื่องการรักษาโรค  มัทธิวบอกว่านายร้อยมาขอให้พวกยิวรักษาทาสด้วยตนเอง  แต่ในลูกากลับบอกว่านายร้อยส่งผู้ใหญ่ของพวกยิวไป  หรือในเรื่องที่พระเยซูทรงขับผีเข้าสู่ฝูงสุกร  ในลูกาและมาระโกบอกว่าพระเยซูทรงกระทำที่  เก-ราซา  แต่ในมัทธิวกลับบอกว่าพระเยซูทรงทำที่กาดารา  เป็นการบันทึกสถานที่คนละที่  นี่ไม่ใช่ข้อขัดแย้งกันหรือ  นี่ทำให้หนังสือชีวิประวัติของพระเยซูที่ได้บันทึกไว้หมดความเชื่อถือหรือไม่

               
คำตอบก็คือไม่  เรื่องการรักษาโรคนั้น ถ้าเอาตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นวันนี้เราได้ยินข่าวจากหนังสือพิมพ์พูดว่า  นายกได้ประกาศว่า…  จริงๆแล้วคำพูดนี้อาจจะถูกเขียนโดยคนอื่น  และประกาศออกไปโดยโฆษกรัฐบาลก็เป็นได้  โดยที่นายกไม่ได้พูดหรือทำอะไรเลย  แต่คนเหล่านี้ได้ประกาศออกไปในนามนายกรัฐมนตรี  ไม่ว่าโฆษกจะพูดหรือนายกพูดเองก็มีความหมายเหมือนกันว่าเป็นคำพูดจากนายกรัฐมนตรี  เช่นเดียวกัน  ในโลกสมัยโบราณนั้นต่างก็ยอมรับการมอบหมายหน้าที่ให้ไปทำแทน  ในตอนนี้การที่นายร้อยมอบหมายให้ผู้ใหญ่ของพวกยิวไปหาพระเยซูนั้น  ก็เหมือนกับการที่ตัวนายร้อยไปทำเอง  ดังนั้นการจะพูดว่านายร้อยไปหรือผู้ใหญ่ของพวกยิวไปก็มีความหมายเหมือนกัน  จึงไม่ใช่ความแตกต่างของการบันทึกของหนังสือทั้งสองเล่มนี้

ส่วนเรื่องของการขับผีเข้าสู่ฝูงสุกรที่มีชื่อแตกต่างกันนั้นก็เพราะว่าเก-ราซา  เป็นชื่อเมือง  แต่กาดาราเป็นชื่ออำเภอ  จะบันทึกชื่อใดก็ได้ไม่มีความแตกต่างกัน  ซึ่งสาเหตุที่มีรายละเอียดบางอย่างไม่เหมือนกันของหนังสือแต่ละเล่มนั้นก็เพราะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเมื่อมีการถ่ายทอดนั้น  รายละเอียดบางส่วนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป  แต่เนื้อหาหลักยังคงเหมือนเดิม  นอกจากนี้การที่หนังสือแต่ละเล่มมีความแตกต่างกันในรายละเอียดจะยิ่งทำให้หนังสือนั้นมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  เพราะข้อมูลที่แต่งขึ้นนั้นมักจะมีความต่อเนื่อง  สอดคล้องผสมกลมกลืนกัน  ถ้าหนังสือทั้ง 4  เล่มที่บอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูไม่มีความขัดแย้งกันเลย  อาจจะเป็นไปได้ที่หนังสือเหล่านี้ถูกแต่งขึ้น  แต่การไม่ลงรอยกันบ้างของเนื้อหาก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ได้วางแผนล่วงหน้าในการเขียน  ไม่มีการร่วมมือกัน  ขณะเดียวกันสาระสำคัญต่างๆที่ปรากฏขึ้นในหนังสือก็ได้เป็นการยืนยันว่าพวกเขาได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆด้วยตนเองโดยใช้มุมมองหรือประสบการณ์ของตัวเองในการบันทึก  ความไม่สอดคล้องกันของเนื้อหาจึงไม่ได้เป็นข้อด้อยของหนังสือแต่อย่างใด  แต่กลับเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นว่าผู้เขียนได้บันทึกหนังสือเหล่านี้จากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่พวกเขามีต่อพระเยซู

เรียบเรียงโดย พายุแห่งความเปรมปรีดิ์


Back
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Next

 © Copyright 2009. Christian Siam.com