Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN6. อะไรคือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่?

ขอโทษนะครับ  คือ ผมสามารถมองเห็นเป้าหมายในชีวิตของคุณได้  การดำเนินชีวิตของคุณจะสำแดงถึงเหตุผลที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่  ดังคำกล่าวที่ว่าการกระทำย่อมมีเสียงดังกว่าคำพูด

คริสเตียนสยาม - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า  พระเยซู  อยากเป็นคริสเตียนหรืออยากไปโบสถ์ อ่านพระคัมภีร์ Bible

ลองทดสอบตัวคุณเอง  โดยดูจากเป้าหมายชีวิตที่ได้พูดถึงแล้วในหนังสือเล่มนี้  ลองใคร่ครวญและประเมินดูว่า คุณทุ่มเทพลังงานให้กับเรื่องใดบ้าง  คุณกำลังพยายามที่จะ

  • เป็นคนฉลาด
  • ทำงานหนัก
  • ทำตัวให้สนุก
  • รักคนอื่น
  • ทำให้พระเจ้าพอพระทัย

คำตอบสำหรับคำถามต่อไปนี้สนับสนุนข้อที่คุณเลือกข้างบนหรือไม่ ?
คุณใช้เวลาของคุณอย่างไรบ้าง ?
คุณรู้จักพระคำของพระเจ้า ซึ่งทำให้คุณเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่ ?
คุณสามารถพูดได้เต็มปากหรือไม่ว่าคุณเชื่อฟังพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ ? ถ้าไม่  เพราะเหตุใด ?
คุณมีความสุขในชีวิตของคุณดีอยู่หรือ ?
คุณแสวงหาความพึงพอใจจากสิ่งใด ?
มีสิ่งใดที่คุณทำแล้วมีประโยชน์อันถาวรบ้าง ?

ถ้าหากคำถามเหล่านี้ทำให้คุณอึดอัด  บางที คุณอาจจะต้องพบกับความว่างเปล่าอันเป็นผลมาจากการมีชีวิตเพื่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า  เช่นเดียวกับซาโลมอน

ถ้าหากว่าคุณไม่เคยต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด  ขอให้คุณรับการยกโทษบาปจากพระองค์เดี๋ยวนี้  พระเจ้าจะทรงยกโทษให้และจะประทานเป้าหมายใหม่  รวมทั้งกำลังในการดำเนินชีวิตให้กับคุณ

ขอพระเจ้าช่วยให้คุณได้รับมากที่สุดจากชีวิตใหม่ที่พระองค์ทรงประทานให้ 

พระเยซูทรงตรัสว่า

"ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์" (ยอห์น 10:10)

เขียนโดย เคิร์ท เดอ ฮาน
แปลโดย ปาริชาติ แสงอัมพร
เรียบเรียงโดย ชนิดา จิตตรุทธะ
จากหนังสือ ฉันมาอยู่ในโลกนี้ทำไม ?


Back
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

 © Copyright 2009. Christian Siam.com