Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANแล้วอะไรคือเคล็ดลับ ?

ถ้านักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดปราดเปรื่อง หรือนักธรรมที่อุทิศตัวให้กับศาสนายังไม่สามารถค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตได้แล้ว  จะมีใครสามารถล่วงรู้ได้อีก  แล้วเราจะค้นพบมันได้อย่างไร ?

ทำไมผู้คนมากมายจึงมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความผิดหวัง  ความว่างเปล่า  ความสิ้นหวัง  ความน่าเกลียดน่าชัง  ความเบื่อหน่าย หรือ ความโกรธ ?

เมื่อคิดถึงปัญหาเหล่านี้  บางคนพบว่าคำตอบซึ่งคนอื่นพึงพอใจนั้นยังไม่จุใจพวกเขา  ในขณะที่บางคนไม่สนใจที่จะค้นหาคำตอบ ตราบที่เขายังสนุกอยู่กับชีวิต

บางคนหมดหวังที่จะบรรเทาความหิวกระหายหาคำตอบ  และหันไปพึ่งเหล้าหรือยาเสพติด เพื่อที่จะหนีออกจากโลกแห่งความจริงอันแสนเจ็บปวด 

แต่ที่น่าเศร้าก็คือ  บางคนถึงกับต้องฆ่าตัวตายเพื่อหนีจากความจริงเหล่านั้น


"คนส่วนใหญ่มีชีวิตอย่างหมดหวัง"
เฮนรี่ เดวิด ธอโร


ใครบ้างที่มีคำตอบให้กับคำถามเหล่านี้ ?  เหตุใดผู้คนมากมายจึงยังไม่หยุดค้นหา  ถ้าหากว่าคำตอบเหล่านี้มีอยู่แล้ว ?

หนังสือเล่มนี้จะเปิดเผยถึงชีวิตของชายคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อเกือบ 3,000 ปีที่แล้ว  และเขาพยายามแสวงหาคำตอบให้กับคำถามเหล่านั้น

คุณอาจแทบไม่เชื่อว่าปัญหาที่เขาเขียนนั้น  เป็นปัญหาเดียวกับปัญหาทั่ว ๆ ไปที่เราทุกคนเผชิญอยู่ในปัจจุบัน  เขาตั้งข้อสังเกตได้เหมือนกับว่าเขามีชีวิตอยู่ในปลายศตวรรษที่ 20

การค้นหายังคงดำเนินต่อไป  เช่นเดียวกับความพยายามอันสิ้นหวังในการที่จะพบคำตอบ

2. กินลมกินแล้ง

คุณเคยลองพยายามจับลมดูหรือไม่ ?  คุณเคยทำให้พายุทอร์นาโด หรือพายุเฮอร์ริเคนสงบลงได้หรือไม่ ?  การวิ่งไล่ตามความพึงพอใจในชีวิตก็เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  หากคุณไปแสวงหามันผิดที่
ลองฟังความคิดเห็นของบางคนที่ได้เรียนรู้เรื่องดังกล่าวอย่างลำบากดู

คริสเตียนสยาม - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า  พระเยซู  อยากเป็นคริสเตียนหรืออยากไปโบสถ์
"13 และข้าพเจ้าตั้งใจเสาะและแสวงหาโดยสติปัญญา สิ่งที่กระทำกันภายใต้ฟ้าสวรรค์ เป็นเรื่องยากลำบากซึ่งพระเจ้าประทานให้มนุษย์ทำกันอยู่นั้น
14 ข้าพเจ้าเคยเห็นการทั้งปวงซึ่งเขากระทำกัน ภายใต้ดวงอาทิตย์ และดูเถิด สารพัดก็อนิจจัง คือกินลมกินแล้ง" (ปัญญาจารย์ 1:13-14)


สำหรับผู้เขียนท่านนี้  ชีวิต "ภายใต้ดวงอาทิตย์" เป็นสิ่งที่อนิจจัง ไร้ประโยชน์ และปราศจากความหมาย  แต่ในบทต่อมา  ท่านได้บอกเราถึงการมองชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่ง  เป็นการมองเหนือดวงอาทิตย์ จากมุมมองของพระเจ้า  ถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่ในภาพ ทุกสิ่งก็ปราศจากความหมาย

การที่เราทราบว่าผู้เขียนหนังสือคือใคร และเหตุใดท่านจึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา  จะช่วยให้เราเข้าใจหนังสือปัญญาจารย์ได้มากยิ่งขึ้น  แม้ว่าท่านจะไม่ได้ระบุชื่อเอาไว้  แต่จากคำบรรยายของผู้เขียนเกี่ยวกับตัวเองว่าเป็น "เชื้อสายของดาวิด กษัตริย์ในเยรูซาเล็ม"  รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่งคั่ง อำนาจ สติปัญญา ความสำเร็จ และการมีมเหสีหลายองค์  ทำให้เราพอสรุปได้ว่า  ผู้เขียนคือ กษัตริย์ซาโลมอน (ดูปัญญาจารย์ 1:1,12,16; 2:4-9; 7:26-29; 12:9)

ถ้าเรายอมรับว่าซาโลมอนเป็นผู้เขียนหนังสือปัญญาจารย์  เราก็จะเห็นภาพของกษัตริย์พระองค์หนึ่ง ซึ่งดูเหมือนจะเริ่มต้นดี  แต่หลงติดอยู่ในความฉาบฉวยของชีวิต (1พงศ์กษัตริย์ 11:1-13)  ซาโลมอนได้ทรงค้นพบความผิดพลาด และมาตระหนักถึงเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ที่แท้จริงก็ต่อเมื่อพระองค์ทรงชราแล้ว

หนังสือเล่มนี้จะเรียงลำดับตามรูปแบบการเขียนของซาโลมอน  โดยจะพูดถึงคำตอบที่เป็นทางตัน  ก่อนที่จะเปิดเผยถึงหนทางซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจที่แท้จริง  เหตุผลในการมีชีวิตอยู่ที่ซาโลมอนทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ และไม่น่าพอใจนั้น  ได้แก่
2.1 การเรียน
2.2 ความเพลิดเพลิน
2.3 การงาน
2.4 ความรัก

เขียนโดย เคิร์ท เดอ ฮาน
แปลโดย ปาริชาติ แสงอัมพร
เรียบเรียงโดย ชนิดา จิตตรุทธะ
จากหนังสือ ฉันมาอยู่ในโลกนี้ทำไม ?

Back 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Next

 © Copyright 2009. Christian Siam.com