Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
6.5 พระเยซูคริสตสามารถสนองตอบความต้องการส่วนลึกสุดของจิตใจมนุษย์

ทุกวันนี้  วิทยาการยิ่งก้าวหน้า  ดูเหมือนว่ามนุษย์กลับยิ่งไม่มีความสุข  มนุษย์มีความสามารถสารพัด  เอาชนะธรรมชาติ  พิชิตดวงจันทร์  แต่ไม่สามารถพิชิตตนเอง  เพราะว่าปัญหาพื้นฐานของมนุษย์อยู่ที่จิตใจ

ภายในจิตใจมนุษย์  คือช่องว่างที่ไม่อาจถมให้เต็มด้วยเงินทอง บ้านช่องสวยหรู อำนาจ ชื่อเสียง หรือกามารมณ์  นั่นเพราะเราแสวงหาในทางที่ผิด

คริสเตียนสยาม - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า  พระเยซู  อยากเป็นคริสเตียนหรืออยากไปโบสถ์
Augustine  นักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง  เคยร้องทูลพระเจ้าว่า

"พระองค์เจ้าข้า  พระองค์ทรงสร้างเรามาเพื่อพระองค์เอง  จิตใจของเราไม่อาจพบความสงบสุขแท้ได้เลย  จนกว่าเราพบความสงบสุขในพระองค์"


ทุกวันนี้ มนุษย์ส่วนใหญ่ยังคงดิ้นรนต่อสู้  แก้ปัญหาทุกวิถีทางด้วยความสามารถที่จำกัดของตน โดยปราศจากพระเจ้า  และหลายครั้งก็ต้องพบกับความผิดหวัง  เพราะสังคมมนุษย์จมดิ่งสู่ความชั่วมากขึ้นทุกที

ยิ่งกว่านั้น  ความทุกข์  ความสิ้นหวัง  ความว้าเหว่  ความว่างเปล่า  และความกลัว  ได้ครอบงำจิตใจของมนุษย์มากขึ้น ๆ  จนเราไม่แน่ใจว่า  เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่อะไรกันแน่

ท่ามกลางความสิ้นหวังของสังคมมนุษย์นี้เอง  พระเยซูคริสต์ได้ก้าวเข้ามา  พร้อมกับอาสาที่จะแก้ไขปัญหาหลักของมนุษย์


โปรดฟังคำท้าชวนของพระองค์ต่อไปนี้  ด้วยจิตใจที่พินิจพิจารณา


"บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข" (มัทธิว 11:28)

"เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย" (ยอห์น 14:27)

"ถ้าผู้ใดกระหาย ผู้นั้นจงมาหาเราและดื่ม" (ยอห์น 7:37)

"เราเป็นอาหารแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่วางใจในเรา จะไม่กระหายอีกเลย" (ยอห์น 6:35)

"เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์" (ยอห์น 10:10)


7. ความสรุป

คำตรัสเชิงท้าชวนให้ทุกคนมาสัมผัสชีวิตของพระองค์ ตามที่กล่าวมานี้  ไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดสวยงามที่ปรากฎบนแผ่นกระดาษเท่านั้น  แต่ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว ด้วยชีวิตจริง ร่วม 2,000 ปี  คนจำนวนนับไม่ถ้วนทั่วโลก ในทุกประเทศ ทุกยุคสมัย ต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า  พระเยซูคริสต์ที่เขาต้อนรับเข้าสู่ชีวิตของเขานั้น  ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาใหม่  สร้างค่านิยมใหม่  มอบสันติสุขใหม่  และให้ความหวังใหม่แก่เขา ในลักษณะที่เขาไม่เคยประสบมาก่อนเลย

ทุกวันนี้  พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่พระชนม์อยู่  ที่เราทุกคนสามารถสัมผัสได้ในประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของเรา โดยยอมมอบความศรัทธาไว้กับพระองค์

แน่นอน  ประสบการณ์เพียงอย่างเดียว ย่อมพิสูจน์อะไรไม่ได้  แต่ถ้าหากประสบการณ์ของคุณนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล และหลักฐานอันหนักแน่นแห่งความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์แล้ว  ประสบการณ์นั้นน่าลอง และมีคุณค่าต่อชีวิตของคุณอย่างแน่นอน

สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.)
จากหนังสือ เรื่อง เยซูคือใคร

Back 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

 © Copyright 2009. Christian Siam.com