Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN6.1 การนอนหลับ

"ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริงเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้ว เพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้าอย่างคนอื่น ๆ ที่ไม่มีความหวัง เพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์แล้ว โดยพระเยซูนั้น พระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์" (1เธสะโลนิกา 4:13-14)

เมื่อมีการตาย ก็โศกเศร้า  ไม่ว่าเป็นคริสเตียน หรือไม่เป็นคริสเตียนต่างก็เหมือนกัน  แต่ความโศกเศร้าของคริสเตียนนั้น  ไม่ใช่เหมือนกับคนอื่นที่ไม่มีหวัง  แน่นอนเราโศกเศร้าก็เพราะต้องจากกันไป  แต่เราก็มีความหวังว่าวันหนึ่งในอนาคตเราจะพบกันอีกในสวรรค์  เพราะพระเจ้าทรงสัญญากับพวกเราอย่างชัดเจนว่า  ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านั้น  เมื่อเขาตายไปแล้ว จะมีวันหนึ่งที่เขาจะฟื้นตาย เหมือนกับพระเยซูคริสต์  และจะไม่มีวันตายอีกเลย  ดังนั้นพระคัมภีร์จึงบอกว่า "การตาย" ของคริสเตียนนั้น  เป็น "การนอนหลับ"  และวันหนึ่งเขาก็จะตื่นขึ้น  มีใครบ้างที่กลัวการนอนหลับ  ดังนั้น  พวกเราที่เป็นคริสเตียนไม่กลัวตาย

6.2 การถึงวาระพัก (สิ้นสุดงานในโลก)

คริสเตียนสยาม - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า
" และข้าพเจ้าได้ยินเสียงจากสวรรค์กล่าวว่า “จงเขียนไว้เถิดว่า ตั้งแต่นี้ไป คนทั้งหลายที่ตายในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นสุข” และพระวิญญาณตรัสว่า “จริงอย่างนั้น พวกเขาจะได้หยุดพักจากการตรากตรำของเขา เพราะการงานที่พวกเขาได้ทำนั้นจะติดตามเขาไป” " (วิวรณ์ 14:13)

หลายคนในโลกคิดว่า "ความตาย" เป็นการสิ้นสุดของชีวิต (คือสงบแล้ว ไม่ต้องดิ้นรนอีกต่อไปแล้ว)  แต่พระคัมภีร์ได้บอกแก่เราว่าไม่ใช่เช่นนั้น  เพราะความตายเป็นการเดินทางเข้าสู่การทุกข์ทรมานเป็นนิจนิรันดร์ (เพราะมนุษย์ทุกคนจะต้องรับผลการกระทำของเขา ที่เขาทำในขณะที่ยังอยู่บนโลก)


แต่สำหรับคนเหล่านั้นที่สำนึกผิด และยอมรับการใช้หนี้บาปแทนของพระเยซูคริสต์ (คือ พวกคริสเตียน)  จะถือว่า "การตาย" เป็น "การถึงวาระพักผ่อน"  นั่นก็คือเราได้สิ้นสุดงานที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้ทำในโลกนี้แล้ว  พวกเรามีความเชื่อว่า  การที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้  ก็เพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้สำเร็จ (นั่นคือการประกาศข่าวประเสริฐ)  เมื่อเสร็จงานแล้ว  พระองค์ก็จะทรงเรียกเรากลับคืนไป  ดังนั้น  วันนี้พวกเราที่เป็นคริสเตียน  ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ ก็เพราะพระเจ้ายังทรงมีงานให้เราทำ  ถ้าวันใดพระองค์เห็นว่าเราหมดภาระหน้าที่ในโลกนี้แล้ว  พระองค์ก็จะทรงรับเรากลับบ้านบนสวรรค์  และจะทรงประทานบำเหน็จรางวัลให้แก่เราตามที่เรากระทำในโลกนี้  ดังนั้น  พวกเราที่เป็นคริสเตียนแล้ว  จึงไม่กลัว "ความตาย"

6.3 เป็นการออกจากโลก (ย้ายบ้าน)

"ข้าพเจ้าลังเลใจอยู่ระหว่างสองฝ่ายนี้  คือว่า  ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะจากไปอยู่กับพระคริสต์  ซึ่งประเสริฐกว่ามากนัก" (ฟิลิปปี 1:23)

พวกเราที่เป็นคริสเตียน  มองว่าการตายเป็นเหมือนการย้ายบ้าน  ย้ายจากดินแดนที่ไม่แน่นอน  ไปสู่ดินแดนที่มั่นคง  ย้ายจากดินแดนที่สับสนวุ่นวาย  มีแต่ความทุกข์ไปสู่สถานที่งดงาม และเต็มไปด้วยสันติสุข  ย้ายจากการอยู่ร่วมกับมนุษย์ในโลกนี้  ไปสู่การอยู่ร่วมกับพระเจ้าในดินแดนสวรรค์

ในโลกนี้เต็มไปด้วยการคร่ำครวญ  การร้องไห้  การเจ็บปวด  การทุกข์ทรมาน  แต่ที่ที่พวกเราที่เป็นคริสเตียนจะได้ไปอยู่นั้น  จะไม่มีการคร่ำควรญ  ไม่มีการร้องไห้  ไม่มีการเจ็บปวด  ไม่มีการทุกข์ทรมาน  และไม่มีการตายอีกต่อไป (วิวรณ์ 21:1-4)  ที่นั่น  เราจะได้เห็น สัมผัส พูดคุยกับองค์พระเยซูคริสต์  ผู้ที่เรารัก  รอคอย และอยากจะพบ  พระองค์จะโอบกอดเรา และเช็ดน้ำตาทุกหยดออกจากตาของเรา  และเราจะอยู่กับพระองค์เป็นนิจนิรันดร์  ดังนั้น  พวกเราที่เป็นคริสเตียนจึงไม่ "กลัวความตาย"
คนในโลกนี้คิดว่าความตาย คือ  ไปไม่กลับ  หลับไม่ตื่น  ฟื้นไม่มี  หนีไม่พ้น

แต่พวกเราที่เป็นคริสเตียนไม่ได้คิดเช่นนั้น  เราเชื่อว่า  ไปแล้วกลับ  หลับแล้วตื่น  ฟื้นต้องมี  หนีต้องพื้น  โดยการพึ่งในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

7. บทสรุป

จากเรื่องราวข้าต้นที่คุณได้อ่านมา  เชื่อแน่ว่าบัดนี้ คุณรู้แล้วว่าความตายคืออะไร  ความตายมาจากไหน  ตายแล้วจะพบกับอะไร  ความตายเกี่ยวข้องอะไรกับคุณ  และคุณจะเอาชนะความตายได้อย่างไร

มาถึง ณ จุดนี้  คุณจะต้องใช้อิสระในการเลือกของคุณอีกครั้ง  เพื่อตัดสินใจว่า  คุณต้องการที่จะรับการช่วยเหลือและการยกโทษบาปจากองค์พระเยซูคริสต์หรือไม่  ขอให้คุณไตร่ตรองให้ดี  อย่าลืมว่าตอนนี้  เวลานี้  คุณเหมือนกับกิ่งไม้ที่ถูกแยกจากต้นอยู่  และกำลังเหี่ยวแห้งลงไปทุกขณะ  ตราบใดที่เซลล์ในกิ่งนั้นมันยังไม่ตายสนิท  มันยังมีสิทธิ์ที่จะกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่ง  นั่นก็คือการนำไป "ชำ" กับต้นของมัน  แต่ถ้าเซลล์ในกิ่งนั้นตายสนิทแล้ว  ต่อให้คน "ชำเก่ง" อย่างไร  ก็ไม่มีทางที่จะติด และกลับมีชีวิตได้เลย

เช่นเดียวกัน  วันนี้  โอกาสที่คุณจะรอดจากการตายในนรก หรือรอดจากการพิพากษาของพระเจ้าได้นั้น  ก็ตราบที่คุณยังมีลมหายใจอยู่ในโลกนี้เท่านั้น  ถ้าคุณหมดลมหายใจเมื่อไหร่  คุณก็หมดโอกาสเมื่อนั้น 

พี่น้องครับ  อย่าให้สายเกินไป  เราไม่รู้ว่าวันไหน  เวลาไหน  เราจะหมดลมหายใจ  รีบมารับเอาพระคุณความรอดจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักคุณ และพร้อมจะรับโทษบาปแทนคุณกันเดี๋ยวนี้เถิดครับ

8. คำถาม คำตอบ

วิญญาณคืออะไร ?

เมื่อหลังจากที่มนุษย์ตายแล้ว  จะกลายเป็นผีใช่ไหม ?

คนที่เชื่อพระเยซูนั้นไม่ไหว้บรรพบุรุษ  ไม่กตัญญูใช่หรือไม่ ?

นรกอยู่ที่ไหน  สวรรค์อยู่ที่ไหน  แดนคนตายและเมืองบรมสุขเกษมนั้นเป็นสถานที่อย่างไร ?

พระเจ้าเกี่ยวข้องอะไรกับฉัน  ทำไมพระองค์จึงมีสิทธิ์ที่จะพิพากษาฉัน ?

เหตุใดพวกเราคริสเตียนจึงไม่กราบไหว้ศพ ?

ไว้วันหลังหรือก่อนตายค่อยเชื่อพระเยซูได้ไหม ?

อ. นิกร สิทธิจริยาภรณ์
จากหนังสือ คุณพร้อมแล้วหรือ?

Back 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Next

 © Copyright 2009. Christian Siam.com