Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN3. ตายแล้วจะพบกับอะไร

ในข้อที่ 5 ของช่องมนุษย์ที่เขียนว่า "เผชิญกับเหตุการณ์หลังความตาย" นั้น  เขาจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์อะไรหรือ ?

พวกเราที่เป็นคริสเตียน  เราเชื่อว่า นับตั้งแต่มนุษย์ทำบาป คือ แยกตัวออกจากพระเจ้า  ไม่เชื่อฟังพระองค์  เขาก็เริ่มมีการตาย 3 อย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเขา  คือ

  1. ตายฝ่ายวิญญาณ  เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้  ในขณะที่คุณเป็นอยู่
  2. ตายฝ่ายร่างกาย  จะเกิดขึ้นแน่ในอนาคต
  3. ตายในนรก  แยกจากพระเจ้าเป็นนิตย์  จะพบกับความตายนี้หรือไม่   เรามีสิทธิ์เลือกเมื่อยังมีชีวิตอยู่

ตอนนี้ให้เรามาดูกันทีละอย่าง

3.1 ความตายฝ่ายวิญญาณ

ความตายฝ่ายวิญญาณ  คือ  การไม่เอาพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางในการดำเนินชีวิต  แต่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางในการดำเนินชีวิต  เขาจะกำหนดวิถีชีวิตขึ้นมาเอง  เขาจะกำหนดว่าสิ่งใดถูกหรือผิดด้วยตัวเอง  เขาจะวางมาตรฐานศีลธรรมของตนเอง  นี่เป็นผลจากการแยกออกจากพระเจ้า  นี่เป็นความตายฝ่ายวิญญาณที่มนุษย์ทุกคนในโลกกำลังประสบอยู่  ซึ่งการตายฝ่ายวิญญาณนี้จะสังเกตได้ง่าย ๆ 5 ประการในชีวิตของมนุษย์ทุกคน  ก็คือ

คริสเตียนสยาม - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า


  1. ไม่สนใจพระเจ้า  ไม่คิด  ไม่แสวงหา  ไม่ถวายเกียรติแด่พระองค์  ลบหลู่พระองค์  เกลียดชังพระเจ้า และเรื่องของพระเจ้าโดยไร้สาเหตุ  ฯลฯ
  2. ฉันทำผิดได้ไม่เป็นไร  แต่คนอื่นห้ามทำผิด  ฉันโกหกคนอื่นได้ไม่เป็นไร  แต่ใครมาโกหกฉันล่ะ น่าดู  ฉันนินทาคนอื่นได้ไม่เป็นไร  แต่คนอื่นห้ามมานินทาฉันเด็ดขาด  ฉันทำผิดเรื่องเพศได้  แต่ใครอย่ามาทำผิดเรื่องเพศกับครอบครัวฉัน  ฯลฯ
  3. ถึงแม้จะมีกฎหมาย  และมาตรฐานศีลธรรมของศาสนา  แต่เขาก็ยึดไว้แต่ปาก  ส่วนการดำเนินชีวิตของเขา ดำเนินตามที่ตนเองห็นชอบ
  4. สอนได้  ทำไม่ได้ เช่น  พ่อแม่สอนลูกว่าอย่าโกหก  แต่ตัวเองก็โกหก  ยิ่งมาก็ยิ่งหน้าซื่อใจคด  มือถือสากปากถือศีล  ถือศาสนาแต่เปลือกนอก  แต่แก่นแท้ของศาสนาเขากลับไม่ถือ
  5. แสวงหาในสิ่งที่เอาไปไม่ได้  รู้ไหม  ว่าตายแล้วเอาไปไม่ได้  รู้แต่ก็ยังหา  ทำไม ?

ปรากฎการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเพราะมนุษย์ทุกคนกำลังตายฝ่ายวิญญาณ  และความตายฝ่ายวิญญาณนี้กำลังนำพวกเขาเข้าไปสู่การตายที่น่ากลัวอีกสองอย่าง

3.2 ตายฝ่ายร่างกาย

นี่คือการเหี่ยวแห้งหรือการถดถอยของสังขาร  ในชีวิตของพวกเราทุกคนที่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่แยกจากพระเจ้านี้  จะเริ่มมีอาการนี้ปรากฎออกมาเรื่อย ๆ  เริ่มจากเด็กและโตขึ้น  จนถึงวัยชรา  ร่างกายจะเริ่มเหี่ยวลง เหี่ยวลง และเหี่ยวลง  และ  ตายในที่สุด

ดังนั้น  จึงมีนักปรัชญาบางคนกล่าวว่า "การเริ่มต้นของชีวิตเป็นเรื่องที่เจ็บปวด  เพราะมันเป็นการเริ่มต้นเดินไปสู่จุดจบ"  เบื้องหลังของความคิดของเขา  ก็คือ  เขากำลังบอกว่าถ้ามนุษย์เริ่มมีชีวิต  และเมื่อไปถึงจุดที่เป็น "หนุ่มสาว"  และหยุดอยู่ ณ จุดนี้ตลอดไปได้  ก็จะมีแต่ความสุข (นี่เป็นความคิดที่มีอยู่ในทุกคนทั่วโลก  คือ  เด็กอยากเป็นผู้ใหญ่  คนชราก็อยากกลับไปเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งหนึ่ง)

แต่ความจริงแล้ว  เราไม่สามารถที่จะหยุดเวลาในช่วงนี้ได้เลย  ดังนั้น  เราจึงต้องพบกับความเจ็บปวดแห่งการพลัดพรากจากคนที่เรารัก หรือคนที่รักเรา  คือ  การตายฝ่ายร่างกาย

อ. นิกร สิทธิจริยาภรณ์
จากหนังสือ คุณพร้อมแล้วหรือ?

Back 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Next

 © Copyright 2009. Christian Siam.com