Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

6. อะไรคือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่?

ขอโทษนะครับ  คือ ผมสามารถมองเห็นเป้าหมายในชีวิตของคุณได้  การดำเนินชีวิตของคุณจะสำแดงถึงเหตุผลที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่  ดังคำกล่าวที่ว่าการกระทำย่อมมีเสียงดังกว่าคำพูด

คริสเตียนสยาม - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า  พระเยซู  อยากเป็นคริสเตียนหรืออยากไปโบสถ์ อ่านพระคัมภีร์ Bible

ลองทดสอบตัวคุณเอง  โดยดูจากเป้าหมายชีวิตที่ได้พูดถึงแล้วในหนังสือเล่มนี้  ลองใคร่ครวญและประเมินดูว่า คุณทุ่มเทพลังงานให้กับเรื่องใดบ้าง  คุณกำลังพยายามที่จะ

  • เป็นคนฉลาด
  • ทำงานหนัก
  • ทำตัวให้สนุก
  • รักคนอื่น
  • ทำให้พระเจ้าพอพระทัย

คำตอบสำหรับคำถามต่อไปนี้สนับสนุนข้อที่คุณเลือกข้างบนหรือไม่ ?
คุณใช้เวลาของคุณอย่างไรบ้าง ?
คุณรู้จักพระคำของพระเจ้า ซึ่งทำให้คุณเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่ ?
คุณสามารถพูดได้เต็มปากหรือไม่ว่าคุณเชื่อฟังพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ ? ถ้าไม่  เพราะเหตุใด ?
คุณมีความสุขในชีวิตของคุณดีอยู่หรือ ?
คุณแสวงหาความพึงพอใจจากสิ่งใด ?
มีสิ่งใดที่คุณทำแล้วมีประโยชน์อันถาวรบ้าง ?

ถ้าหากคำถามเหล่านี้ทำให้คุณอึดอัด  บางที คุณอาจจะต้องพบกับความว่างเปล่าอันเป็นผลมาจากการมีชีวิตเพื่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า  เช่นเดียวกับซาโลมอน

ถ้าหากว่าคุณไม่เคยต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด  ขอให้คุณรับการยกโทษบาปจากพระองค์เดี๋ยวนี้  พระเจ้าจะทรงยกโทษให้และจะประทานเป้าหมายใหม่  รวมทั้งกำลังในการดำเนินชีวิตให้กับคุณ

ขอพระเจ้าช่วยให้คุณได้รับมากที่สุดจากชีวิตใหม่ที่พระองค์ทรงประทานให้ 

พระเยซูทรงตรัสว่า

"ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์" (ยอห์น 10:10)

เขียนโดย เคิร์ท เดอ ฮาน
แปลโดย ปาริชาติ แสงอัมพร
เรียบเรียงโดย ชนิดา จิตตรุทธะ
จากหนังสือ ฉันมาอยู่ในโลกนี้ทำไม ?


Back
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

 © Copyright 2009. Christian Siam.com