Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

การอธิษฐานคืออะไร

การอธิษฐาน คือ การพูดคุยกับพระเจ้าโดยคำพูดของเราเอง การอธิษฐานไม่ใช่การฝึกสมาธิ หรือการตั้งจิตปรารถนาให้เป็นไปตามความตั้งใจของเรา และการอธิษฐานก็ไม่ได้เป็นเพียงการทูลขอสิ่งต่าง ๆ จากพระเจ้าเท่านั้น แต่การอธิษฐานเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้า

การอธิษฐานเปรียบเสมือนลมหายใจ เราต้องหายใจเข้าออกตลอดเวลาเพื่อจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ฉันใด เราก็ต้องอธิษฐานอยู่ตลอดเวลาเพื่อเราจะมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าฉันนั้น
ดังนั้น ไม่ว่าเราจะทำอะไร อยู่ที่ไหน เราก็สามารถคุยกับพระเจ้าได้ตลอดเวลา ได้ทุกวินาที

จะอธิษฐานอย่างไร
1. สรรเสริญพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์เป็น
2. ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทำ
3. สารภาพความผิดบาปในแต่ละวันต่อพระเจ้า
4. ทูลขอพระเจ้าในความปรารถนาของคุณ
5. ทูลขอพระเจ้าเผื่อผู้อื่น

ารสรรเสริญ
เราสรรเสริญพระเจ้าเพราะ..พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญ พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว พระผู้สร้างจักรวาล โลก มนุษย์ และทุกสิ่งทุกอย่าง พระเจ้าแห่งความรัก ความสัตย์ซื่อ เมตตา และชอบธรรมดีพร้อม

การขอบคุณ
การขอบคุณต่างจากการสรรเสริญ เพราะการขอบคุณเน้นที่การแสดงความรู้สึกกตัญญูต่อพระเจ้าที่พระองค์กระทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อเรา เช่น พระองค์ไถ่เราจากความบาป พระองค์ดูแลชีวิตของเรา และปกป้องเรา พระองค์ยกโทษความบาปให้เราเมื่อเราหันกลับมาหาพระองค์และสารภาพความผิดนั้น พระองค์ตอบคำอธิษฐานที่เราทูลขอต่อพระองค์ อ่าน 1 เธสะโลนิกา 5:18

การสารภาพ
การสารภาพบาปที่แท้จริง คือ การกลับใจใหม่จากความบาปที่เราได้ทำ และเมื่อเราสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้า พระองค์สัญญาจะยกโทษความผิดบาปทั้งสิ้นของเรา อ่าน 1ยอห์น 1:9

การทูลขอ
เพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้า เราจึงมีสิทธิที่จะขอสิ่งต่าง ๆ จากพระองค์ ทุกคำที่เราอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์พระองค์จะตอบเราแน่ ซึ่งคำตอบของพระองค์อาจเป็น 1. ได้ 2. ไม่ได้ 3. รอก่อน (ถ้าคุณจดคำอธิษฐานของคุณลงในสมุดเอาไว้ ในที่สุดคุณจะพบว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานทุกคำของคุณจริง ๆ)

ท่าทีที่ถูกต้องในการอธิษฐาน
ศึกษาจากพระคำข้างล่างนี้
1. สดุดี 66:18 "ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าคงไม่ทรงสดับ"
2. ยากอบ 4:3 "ท่านขอ และไม่ได้รับ เพราะท่านขอผิด หวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่าน"
3. ยากอบ 1:6-7 "แต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่อ อย่าสงสัยเลย เพราะว่าผู้ที่สงสัยเป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมา ผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลย
4. 1ยอห์น 5:14-15 " และนี่คือ ความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือ ถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา และถ้าเรารู้ว่า พระองค์ทรงโปรดฟังเรา เมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆ เราก็รู้ว่า เราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์

การทูลขอเผื่อผู้อื่น

พระเยซูได้เป็นแบบอย่างให้แก่เราในการอธิษฐานเผื่อผู้อื่น ดังนั้นในชีวิตของเราจึงไม่ควรแต่อธิษฐานทูลขอเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่เราควรอธิษฐานเผื่อผู้อื่นด้วยความห่วงใยด้วย เช่น
- อธิษฐานเผื่อคนในครอบครัว เพื่อน ๆ ที่จะรู้จักกับพระเจ้าจริง ๆ
- อธิษฐานเผื่อผู้ป่วย
- อธิษฐานเผื่อพี่เลี้ยงของคุณ
- อธิษฐานเผื่อผู้รับใช้พระเจ้า
- และอื่น ๆ

ที่มา หนังสือ BCL
อ.สิริกันยา บุณยเกียรติ

Free counter and web stats

 © Copyright 2009. Christian Siam.com