Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

พิสูจน์!!!!  พระเยซูเป็นพระเจ้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์จริงหรือ?

                หลายๆคนคงเคยได้ยินชื่อของพระเยซูว่าเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์ ซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อกว่า  2,000 ปี  ที่ผ่านมา  หลายคนคงจะสงสัยว่าพระเยซูคริสต์คือใคร  เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นคนดี  หรือว่าเป็นพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ตามอย่างที่พวกคริสเตียนได้อ้างถึง  พวกคริสเตียนมักจะพูดเสมอว่าเราทุกคนเป็นคนบาป  และเมื่อเราตายไปก็ต้องชดใช้บาปที่ได้กระทำในบึงไฟนรก  แต่เพราะความรักของพระเจ้าจึงได้ส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเกิดบนโลก  และตายบนไม้กางเขนเพื่อบาปของเรา  และในวันที่สามก็ได้คืนพระชนม์  ผู้ที่เชื่อในพระองค์จะไม่ต้องประสบกับความพินาศในบึงไฟนรก  แต่จะมีชีวิตนิรันดร์อยู่ร่วมกับพระเยซูเป็นนิตย์  และตอนนี้พระเยซูยังคงมีชีวิตอยู่  ทรงอยู่บนสวรรค์เพื่อรอคอยผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้กลับไปอยู่กับพระองค์เมื่อจากโลกนี้แล้ว
เป็นไปได้หรือที่พระเจ้าจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์  พระเยซูมีตัวตนอยู่จริงหรือ?  เป็นไปได้หรือที่คนๆหนึ่งจะฟื้นขึ้นจากตาย  แล้วเรื่องราวต่างๆในพระคัมภีร์ที่ได้บันทึก  ไม่ว่าจะเป็นการประสูตของพระองค์จากสาวพรหมจารีย์  การกระทำการอัศจรรย์ต่างๆระหว่างที่ทรงอยู่บนโลกนี้  และเรื่องเหลือเชื่อต่างๆที่ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นนิยายที่คนแต่งขึ้น   เราคงต้องมาพิสูนจ์กัน  ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น  คริสเตียนก็คงเป็นคนที่โง่ที่สุดในโลก  หลงเชื่อในนิยายอันไร้สาระอย่างงมงาย  แต่ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงละ  สิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับเราทุกๆคน  เพราะพระคัมภีร์บอกว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะรอดจากนรกได้ก็คือทางพระเยซู  ผู้ที่ไม่เชื่อในพระองค์จะต้องถูกทิ้งในบึงไฟนรกทั้งสิ้น  เรื่องพระเยซูคงไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่เราจะละเลยได้  เพราะหมายถึงอนาคตข้างหน้าของชีวิตเรา  เราจำเป็นต้องพิสูจน์

ตรวจสอบชีวประวัติของพระเยซูคริสต์… เชื่อถือได้หรือไม่
Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า พระเยซู | อยากเป็นคริสเตียน | อยากไปโบสถ์ (คริสตจักร)| พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ พระคัมภีร์ Bible ความน่าเชื่อถือของผู้เขียนพระคัมภีร์
Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า พระเยซู | อยากเป็นคริสเตียน | อยากไปโบสถ์ (คริสตจักร)| พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ พระคัมภีร์ Bible ช่วงเวลาในการเขียนพระคัมภีร์
Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า พระเยซู | อยากเป็นคริสเตียน | อยากไปโบสถ์ (คริสตจักร)| พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ พระคัมภีร์ Bible หลักข้อเชื่อเรื่องการไถ่บาปของพระเยซูเริ่มขึ้นเมื่อไร
Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า พระเยซู | อยากเป็นคริสเตียน | อยากไปโบสถ์ (คริสตจักร)| พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ พระคัมภีร์ Bible ก่อนมีการบันทึกเรื่องราวของพระเยซูมีการถ่ายทอดอย่างถูกต้องหรือไม่
Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า พระเยซู | อยากเป็นคริสเตียน | อยากไปโบสถ์ (คริสตจักร)| พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ พระคัมภีร์ Bible ความไม่สอดคล้องกันของเนื้อหาในหนังสือชีวประวัติพระเยซู
Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า พระเยซู | อยากเป็นคริสเตียน | อยากไปโบสถ์ (คริสตจักร)| พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ พระคัมภีร์ Bible ความน่าเชื่อถือของเนื้อหาที่เขียน
Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า พระเยซู | อยากเป็นคริสเตียน | อยากไปโบสถ์ (คริสตจักร)| พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ พระคัมภีร์ Bible ความน่าเชื่อถือของพระคัมภีร์ฉบับสำเนา
Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า พระเยซู | อยากเป็นคริสเตียน | อยากไปโบสถ์ (คริสตจักร)| พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ พระคัมภีร์ Bible มีหลักฐานอื่นๆนอกจากพระคัมภีร์ที่พูดถึงพระเยซูหรือไม่

เรียบเรียงโดย พายุแห่งความเปรมปรีดิ์

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Next

Free counter and web stats  

 © Copyright 2009. Christian Siam.com