Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

ความไม่สอดคล้องกันของเนื้อหาในหนังสือชีวประวัติพระเยซู

                ถ้าหากเราดูให้ดี  จะมีเนื้อหาบางตอนที่ขัดแย้งกันระหว่างหนังสือแต่ละเล่ม  เช่นเรื่องการรักษาโรค  มัทธิวบอกว่านายร้อยมาขอให้พวกยิวรักษาทาสด้วยตนเอง  แต่ในลูกากลับบอกว่านายร้อยส่งผู้ใหญ่ของพวกยิวไป  หรือในเรื่องที่พระเยซูทรงขับผีเข้าสู่ฝูงสุกร  ในลูกาและมาระโกบอกว่าพระเยซูทรงกระทำที่  เก-ราซา  แต่ในมัทธิวกลับบอกว่าพระเยซูทรงทำที่กาดารา  เป็นการบันทึกสถานที่คนละที่  นี่ไม่ใช่ข้อขัดแย้งกันหรือ  นี่ทำให้หนังสือชีวิประวัติของพระเยซูที่ได้บันทึกไว้หมดความเชื่อถือหรือไม่

               
คำตอบก็คือไม่  เรื่องการรักษาโรคนั้น ถ้าเอาตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นวันนี้เราได้ยินข่าวจากหนังสือพิมพ์พูดว่า  นายกได้ประกาศว่า…  จริงๆแล้วคำพูดนี้อาจจะถูกเขียนโดยคนอื่น  และประกาศออกไปโดยโฆษกรัฐบาลก็เป็นได้  โดยที่นายกไม่ได้พูดหรือทำอะไรเลย  แต่คนเหล่านี้ได้ประกาศออกไปในนามนายกรัฐมนตรี  ไม่ว่าโฆษกจะพูดหรือนายกพูดเองก็มีความหมายเหมือนกันว่าเป็นคำพูดจากนายกรัฐมนตรี  เช่นเดียวกัน  ในโลกสมัยโบราณนั้นต่างก็ยอมรับการมอบหมายหน้าที่ให้ไปทำแทน  ในตอนนี้การที่นายร้อยมอบหมายให้ผู้ใหญ่ของพวกยิวไปหาพระเยซูนั้น  ก็เหมือนกับการที่ตัวนายร้อยไปทำเอง  ดังนั้นการจะพูดว่านายร้อยไปหรือผู้ใหญ่ของพวกยิวไปก็มีความหมายเหมือนกัน  จึงไม่ใช่ความแตกต่างของการบันทึกของหนังสือทั้งสองเล่มนี้

ส่วนเรื่องของการขับผีเข้าสู่ฝูงสุกรที่มีชื่อแตกต่างกันนั้นก็เพราะว่าเก-ราซา  เป็นชื่อเมือง  แต่กาดาราเป็นชื่ออำเภอ  จะบันทึกชื่อใดก็ได้ไม่มีความแตกต่างกัน  ซึ่งสาเหตุที่มีรายละเอียดบางอย่างไม่เหมือนกันของหนังสือแต่ละเล่มนั้นก็เพราะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเมื่อมีการถ่ายทอดนั้น  รายละเอียดบางส่วนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป  แต่เนื้อหาหลักยังคงเหมือนเดิม  นอกจากนี้การที่หนังสือแต่ละเล่มมีความแตกต่างกันในรายละเอียดจะยิ่งทำให้หนังสือนั้นมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  เพราะข้อมูลที่แต่งขึ้นนั้นมักจะมีความต่อเนื่อง  สอดคล้องผสมกลมกลืนกัน  ถ้าหนังสือทั้ง 4  เล่มที่บอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูไม่มีความขัดแย้งกันเลย  อาจจะเป็นไปได้ที่หนังสือเหล่านี้ถูกแต่งขึ้น  แต่การไม่ลงรอยกันบ้างของเนื้อหาก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ได้วางแผนล่วงหน้าในการเขียน  ไม่มีการร่วมมือกัน  ขณะเดียวกันสาระสำคัญต่างๆที่ปรากฏขึ้นในหนังสือก็ได้เป็นการยืนยันว่าพวกเขาได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆด้วยตนเองโดยใช้มุมมองหรือประสบการณ์ของตัวเองในการบันทึก  ความไม่สอดคล้องกันของเนื้อหาจึงไม่ได้เป็นข้อด้อยของหนังสือแต่อย่างใด  แต่กลับเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นว่าผู้เขียนได้บันทึกหนังสือเหล่านี้จากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่พวกเขามีต่อพระเยซู

เรียบเรียงโดย พายุแห่งความเปรมปรีดิ์


Back
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Next

 © Copyright 2009. Christian Siam.com