Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

ความน่าเชื่อถือของพระคัมภีร์ฉบับสำเนา

                การที่เราไม่สามารถค้นพบพระคัมภีร์ฉบับดั้งเดิมที่ได้มีการเขียนขึ้นนั้น  ทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่าหนังสือที่เราได้อ่านนั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด  เพราะในสมัยก่อนไม่มีเครื่องถ่ายเอกสาร  ไม่มีเครื่องสแกน  ไม่มีกล้องถ่ายรูป  การคัดลอกทำได้อย่างเดียวคือการเขียนด้วยมือ  และถ้าสิ่งที่เราได้อ่านในปัจจุบันนั้นมาจากสำเนาของสำเนาของสำเนา… ของพระคัมภีร์  กว่าที่เราจะได้อ่านพระคัมภีร์ในปัจุบันนั้นต้องผ่านการสำเนามาหลายๆครั้ง  แล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์นั้นยังคงเดิม  ไม่มีการเพิ่มเติมหรือตัดทอนเนื้อหา

                พระคัมภีร์แตกต่างจากเอกสารอื่นตรงที่มีสำเนาจำนวนมากมาย  ซึ่งสำเนาเหล่านี้นั้นมีแหล่งที่มาจากสถานที่ต่างๆที่แตกต่างกัน  ซึ่งสำเนาในแต่ละฉบับที่พบนั้นก็มีเนื้อหาที่เหมือนกัน  จึงเป็นการยืนยันความน่าเชื่อถือของพระคัมภีร์ว่ามีการคัดลอกมาอย่างถูกต้อง  ยิ่งสำเนามีมากเท่าใดและเนื้อหาของแต่ละสำเนายังคงเดิมก็เป็นการยืนยันความถูกต้องในการคัดลอกอย่างไม่มีข้อสงสัย

            ในด้านของระยะเวลาของการคัดลอกนั้น  พระคัมภีร์ฉบับสำเนาที่เรามีอยู่นั้นห่างจากฉบับดั้งเดิมที่มีผู้เขียนเอาไว้แค่สองชั่วอายุคนเท่านั้น  ในขณะที่เอกสารอื่นๆนั้นมีความห่างอยู่ระหว่างสองถึงสิบศตวรรษเลยทีเดียว  นอกจากต้นฉบับภาษากรีกแล้ว  พระคัมภีร์ยังมีการแปลออกไปเป็นภาษาต่างๆมากมาย  เช่น  ลาติน ไซเรียน และอียิปต์โบราณ เป็นต้น  และถ้าแม้ว่าเราไม่มีต้นฉบับภาษากรีก  แต่การนำพระคัมภีร์ฉบับต่างๆที่มีการแปลในยุคแรกมารวมกัน  เราก็ยังคงได้พระคัมภีร์ที่มีเนื้อหาเดียวกันตลอดทั้งเล่ม  นี่จึงเป็นการยืนยันได้ว่าการคัดลอกพระคัมภีร์นั้นยังคงเนื้อหาดั้งเดิมของผู้เขียนไว้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

                ถ้าเปรียบเทียบพระคัมภีร์กับงานเขียนในยุคโบราณนั้นเราพบว่า  งานเขียนของแทสซิตุส  นักประวัติศาสตร์ชาวโรมัน  ผู้เขียน  “บันทึกประวัติศาสตร์จักรวรรดิ์โรมัน”  ค.ศ. 166  งานเขียนของเขาหกเล่มนั้นเป็นสำเนาที่คัดลอกมาจากปี ค.ศ. 850  เล่มเจ็ดถึงสิบนั้นหายไป  และเล่มสิบเอ็ดถึงสิบหกเป็นสำเนาของศตวรรษที่สิบเอ็ด

                สำหรับงานเขียนของนักประวัติศาสตร์ในศตวรรษแรกอย่างโจซีฟัสเรื่อง  “สงครามยิว”  เรามีฉบับแปลเป็นภาษาลาตินที่เขียนในศตวรรษที่สี่  ส่วนฉบับภาษากรีกนั้นเรามีสำเนาอยู่เก้าฉบับที่เขียนขึ้นในศตวรรษที่เก้า สิบ สิบเอ็ดและสิบสอง

                สำหรับงานเขียนของโฮเมอร์  ซึ่งได้เขียนเรื่อง “อิเลียด”  ราว 800 ปี  ก่อนค.ศ.  ซึ่งถือเป็นคัมภีร์กรีกโบราณ  เราพบสำเนาภาษากรีกอยู่ประมาณ  650  เล่ม  โดยได้คัดลอกในช่วงศตวรรษที่สอง  สาม  หรือหลังจากนั้น  และแม้ว่าจำนวนสำเนาที่มีจะไม่มากนักและระยะเวลาของหนังสือสำเนาเมื่อเทียบกับต้นฉบับจะห่างกันนานเกือบพันปี  แต่นักวิชาการต่างๆก็ถือว่าสำเนาเหล่านี้เชื่อถือได้

                ถ้าหากเราจะมาดูพระคัมภีร์ที่ได้บันทึกชีวประวัติของพระเยซูบ้าง  สำเนาฉบับแรกที่เรามีเป็นชิ้นส่วนของหนังสือยอห์น  ซึ่งได้คัดลอกในช่วงปี ค.ศ. 100-150  ซึ่งเป็นช่วงห่างของระยะเวลาน้อยมากเมื่อเทียบกับหนังสือโบราณอื่นๆ  ในด้านของจำนวนสำเนาของพระคัมภีร์นั้น  เรามีฉบับภาษากรีกอยู่  5,664  ชิ้น  และยังมีในภาษาอื่นๆอีกประมาณ  24,000 ฉบับ  เมื่อดูถึงระยะเวลาในการเขียนและจำนวนสำเนาพระคัมภีร์ที่มีอยู่  เราสามารถบอกได้อย่างมั่นใจว่าพระคัมภีร์ที่เราอ่านอยู่นั้นมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากเมื่อเทียบกับงานเขียนโบราณชิ้นอื่นๆ

เรียบเรียงโดย พายุแห่งความเปรมปรีดิ์


Back
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Next

 © Copyright 2009. Christian Siam.com