Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

แล้วอะไรคือเคล็ดลับ ?

ถ้านักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดปราดเปรื่อง หรือนักธรรมที่อุทิศตัวให้กับศาสนายังไม่สามารถค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตได้แล้ว  จะมีใครสามารถล่วงรู้ได้อีก  แล้วเราจะค้นพบมันได้อย่างไร ?

ทำไมผู้คนมากมายจึงมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความผิดหวัง  ความว่างเปล่า  ความสิ้นหวัง  ความน่าเกลียดน่าชัง  ความเบื่อหน่าย หรือ ความโกรธ ?

เมื่อคิดถึงปัญหาเหล่านี้  บางคนพบว่าคำตอบซึ่งคนอื่นพึงพอใจนั้นยังไม่จุใจพวกเขา  ในขณะที่บางคนไม่สนใจที่จะค้นหาคำตอบ ตราบที่เขายังสนุกอยู่กับชีวิต

บางคนหมดหวังที่จะบรรเทาความหิวกระหายหาคำตอบ  และหันไปพึ่งเหล้าหรือยาเสพติด เพื่อที่จะหนีออกจากโลกแห่งความจริงอันแสนเจ็บปวด 

แต่ที่น่าเศร้าก็คือ  บางคนถึงกับต้องฆ่าตัวตายเพื่อหนีจากความจริงเหล่านั้น


"คนส่วนใหญ่มีชีวิตอย่างหมดหวัง"
เฮนรี่ เดวิด ธอโร


ใครบ้างที่มีคำตอบให้กับคำถามเหล่านี้ ?  เหตุใดผู้คนมากมายจึงยังไม่หยุดค้นหา  ถ้าหากว่าคำตอบเหล่านี้มีอยู่แล้ว ?

หนังสือเล่มนี้จะเปิดเผยถึงชีวิตของชายคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อเกือบ 3,000 ปีที่แล้ว  และเขาพยายามแสวงหาคำตอบให้กับคำถามเหล่านั้น

คุณอาจแทบไม่เชื่อว่าปัญหาที่เขาเขียนนั้น  เป็นปัญหาเดียวกับปัญหาทั่ว ๆ ไปที่เราทุกคนเผชิญอยู่ในปัจจุบัน  เขาตั้งข้อสังเกตได้เหมือนกับว่าเขามีชีวิตอยู่ในปลายศตวรรษที่ 20

การค้นหายังคงดำเนินต่อไป  เช่นเดียวกับความพยายามอันสิ้นหวังในการที่จะพบคำตอบ

2. กินลมกินแล้ง

คุณเคยลองพยายามจับลมดูหรือไม่ ?  คุณเคยทำให้พายุทอร์นาโด หรือพายุเฮอร์ริเคนสงบลงได้หรือไม่ ?  การวิ่งไล่ตามความพึงพอใจในชีวิตก็เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  หากคุณไปแสวงหามันผิดที่
ลองฟังความคิดเห็นของบางคนที่ได้เรียนรู้เรื่องดังกล่าวอย่างลำบากดู

คริสเตียนสยาม - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า  พระเยซู  อยากเป็นคริสเตียนหรืออยากไปโบสถ์
"13 และข้าพเจ้าตั้งใจเสาะและแสวงหาโดยสติปัญญา สิ่งที่กระทำกันภายใต้ฟ้าสวรรค์ เป็นเรื่องยากลำบากซึ่งพระเจ้าประทานให้มนุษย์ทำกันอยู่นั้น
14 ข้าพเจ้าเคยเห็นการทั้งปวงซึ่งเขากระทำกัน ภายใต้ดวงอาทิตย์ และดูเถิด สารพัดก็อนิจจัง คือกินลมกินแล้ง" (ปัญญาจารย์ 1:13-14)


สำหรับผู้เขียนท่านนี้  ชีวิต "ภายใต้ดวงอาทิตย์" เป็นสิ่งที่อนิจจัง ไร้ประโยชน์ และปราศจากความหมาย  แต่ในบทต่อมา  ท่านได้บอกเราถึงการมองชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่ง  เป็นการมองเหนือดวงอาทิตย์ จากมุมมองของพระเจ้า  ถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่ในภาพ ทุกสิ่งก็ปราศจากความหมาย

การที่เราทราบว่าผู้เขียนหนังสือคือใคร และเหตุใดท่านจึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา  จะช่วยให้เราเข้าใจหนังสือปัญญาจารย์ได้มากยิ่งขึ้น  แม้ว่าท่านจะไม่ได้ระบุชื่อเอาไว้  แต่จากคำบรรยายของผู้เขียนเกี่ยวกับตัวเองว่าเป็น "เชื้อสายของดาวิด กษัตริย์ในเยรูซาเล็ม"  รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่งคั่ง อำนาจ สติปัญญา ความสำเร็จ และการมีมเหสีหลายองค์  ทำให้เราพอสรุปได้ว่า  ผู้เขียนคือ กษัตริย์ซาโลมอน (ดูปัญญาจารย์ 1:1,12,16; 2:4-9; 7:26-29; 12:9)

ถ้าเรายอมรับว่าซาโลมอนเป็นผู้เขียนหนังสือปัญญาจารย์  เราก็จะเห็นภาพของกษัตริย์พระองค์หนึ่ง ซึ่งดูเหมือนจะเริ่มต้นดี  แต่หลงติดอยู่ในความฉาบฉวยของชีวิต (1พงศ์กษัตริย์ 11:1-13)  ซาโลมอนได้ทรงค้นพบความผิดพลาด และมาตระหนักถึงเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ที่แท้จริงก็ต่อเมื่อพระองค์ทรงชราแล้ว

หนังสือเล่มนี้จะเรียงลำดับตามรูปแบบการเขียนของซาโลมอน  โดยจะพูดถึงคำตอบที่เป็นทางตัน  ก่อนที่จะเปิดเผยถึงหนทางซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจที่แท้จริง  เหตุผลในการมีชีวิตอยู่ที่ซาโลมอนทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ และไม่น่าพอใจนั้น  ได้แก่
2.1 การเรียน
2.2 ความเพลิดเพลิน
2.3 การงาน
2.4 ความรัก

เขียนโดย เคิร์ท เดอ ฮาน
แปลโดย ปาริชาติ แสงอัมพร
เรียบเรียงโดย ชนิดา จิตตรุทธะ
จากหนังสือ ฉันมาอยู่ในโลกนี้ทำไม ?

Back 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Next

 © Copyright 2009. Christian Siam.com