Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในเขตทุ่งครุ

1. คริสตจักรสัมพันธ์บางมด
122/66 ถ. ประชาอุทิศ ซ. 91/2 ทุ่งครุ กทม 10140
โทร. 02-871-5132 , 083-2441281 อ.พลวัฒน์
Email : pollawatdao@yahoo.com
Fax : 02-871-5132

ศิษยาภิบาล อ. พลวัฒน์ พงศ์พระศิริกุล

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.30-11.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
11.00-12.30 น. นมัสการ / เทศนา
13.30-14.30 น. กลุ่มอธิษฐาน

2. คริสตจักรฐานสร้างสรรค์
โทร 02-871-9105, 02-872-1684

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.ณรงค์ ธนาจันทาภรณ์

3. คริสตจักรฮาเลลูยา
โทร 02-873-2882, 02-428-2030

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ.ธนัญชัย วรรธกะวิกรานต์

4. คริสตจักรทรงพระคุณ
364 ถ.ประชาอุทิศ ซ. 33 แยก 25 บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
 © Copyright 2009. Christian Siam.com