Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในเขตราษฎร์บูรณะ

1. คริสตจักรศูนย์ชีวิตใหม่
486/23-24 ถ.ราษฎร์บูรณะ ซอย 9 เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140
โทร 02-468-3069

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. สมคิด ใจน้อย

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ /เทศนา

2. คริสตจักรสัมพันธ์บางมด
825/279 ซ.2 แขวงทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะ
กทม.101400
โทร 02-871-5132

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. พลวัฒน์ พงศ์พระศิริกุล

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

3. คริสตจักรสัมพันธ์รวมพระพร
141/373 ซ.27 ถ. ประชาอุทิศ
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร 02-872-7138

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. อนุสรณ์ วันนา

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

4. ศาลาธรรมพระคุณยูนเอินธนบุรี
โทร 086-088-1062

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศบ.เฉลิมชัย สมนา


 © Copyright 2009. Christian Siam.com