Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในเขตหนองแขม

1. คริสตจักรสันติสุข
48/29 ถ. เพชรเกษม ซ.เพชรเกษม 69 (เข้าซ ประมาณ 1 กิโลเมตร ) หนองแขม กทม 10160
โทร 02-808-6580
แฟกซ์ 02-808-6580

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ.สรณา บุญยสัจจฤทธิ์กุล

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

2. คริสตจักรแสงพระคุณ
1008/28-30 ม.ศรีเพชร ซ.10
เพชรเกษม 106 หนองค้างพลู หนองแขม
กทม. 10160
โทร 02- 445-3608

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. ยุทธภัณฑ์ พินิจ

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ/ เทศนา


3. ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐนำพระพร


 © Copyright 2009. Christian Siam.com