Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในเขตหนองแขม

1. คริสตจักรสันติสุข
48/29 ถ. เพชรเกษม ซ.เพชรเกษม 69 (เข้าซ ประมาณ 1 กิโลเมตร ) หนองแขม กทม 10160
โทร 02-808-6580
แฟกซ์ 02-808-6580

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ.สรณา บุญยสัจจฤทธิ์กุล

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

2. คริสตจักรแสงพระคุณ
1008/28-30 ม.ศรีเพชร ซ.10
เพชรเกษม 106 หนองค้างพลู หนองแขม
กทม. 10160
โทร 02- 445-3608

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. ยุทธภัณฑ์ พินิจ

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ/ เทศนา


3. ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐนำพระพร


 © Copyright 2009. Christian Siam.com