Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08


6.5 พระเยซูคริสตสามารถสนองตอบความต้องการส่วนลึกสุดของจิตใจมนุษย์

ทุกวันนี้  วิทยาการยิ่งก้าวหน้า  ดูเหมือนว่ามนุษย์กลับยิ่งไม่มีความสุข  มนุษย์มีความสามารถสารพัด  เอาชนะธรรมชาติ  พิชิตดวงจันทร์  แต่ไม่สามารถพิชิตตนเอง  เพราะว่าปัญหาพื้นฐานของมนุษย์อยู่ที่จิตใจ

ภายในจิตใจมนุษย์  คือช่องว่างที่ไม่อาจถมให้เต็มด้วยเงินทอง บ้านช่องสวยหรู อำนาจ ชื่อเสียง หรือกามารมณ์  นั่นเพราะเราแสวงหาในทางที่ผิด

คริสเตียนสยาม - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า  พระเยซู  อยากเป็นคริสเตียนหรืออยากไปโบสถ์
Augustine  นักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง  เคยร้องทูลพระเจ้าว่า

"พระองค์เจ้าข้า  พระองค์ทรงสร้างเรามาเพื่อพระองค์เอง  จิตใจของเราไม่อาจพบความสงบสุขแท้ได้เลย  จนกว่าเราพบความสงบสุขในพระองค์"


ทุกวันนี้ มนุษย์ส่วนใหญ่ยังคงดิ้นรนต่อสู้  แก้ปัญหาทุกวิถีทางด้วยความสามารถที่จำกัดของตน โดยปราศจากพระเจ้า  และหลายครั้งก็ต้องพบกับความผิดหวัง  เพราะสังคมมนุษย์จมดิ่งสู่ความชั่วมากขึ้นทุกที

ยิ่งกว่านั้น  ความทุกข์  ความสิ้นหวัง  ความว้าเหว่  ความว่างเปล่า  และความกลัว  ได้ครอบงำจิตใจของมนุษย์มากขึ้น ๆ  จนเราไม่แน่ใจว่า  เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่อะไรกันแน่

ท่ามกลางความสิ้นหวังของสังคมมนุษย์นี้เอง  พระเยซูคริสต์ได้ก้าวเข้ามา  พร้อมกับอาสาที่จะแก้ไขปัญหาหลักของมนุษย์


โปรดฟังคำท้าชวนของพระองค์ต่อไปนี้  ด้วยจิตใจที่พินิจพิจารณา


"บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข" (มัทธิว 11:28)

"เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย" (ยอห์น 14:27)

"ถ้าผู้ใดกระหาย ผู้นั้นจงมาหาเราและดื่ม" (ยอห์น 7:37)

"เราเป็นอาหารแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่วางใจในเรา จะไม่กระหายอีกเลย" (ยอห์น 6:35)

"เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์" (ยอห์น 10:10)


7. ความสรุป

คำตรัสเชิงท้าชวนให้ทุกคนมาสัมผัสชีวิตของพระองค์ ตามที่กล่าวมานี้  ไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดสวยงามที่ปรากฎบนแผ่นกระดาษเท่านั้น  แต่ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว ด้วยชีวิตจริง ร่วม 2,000 ปี  คนจำนวนนับไม่ถ้วนทั่วโลก ในทุกประเทศ ทุกยุคสมัย ต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า  พระเยซูคริสต์ที่เขาต้อนรับเข้าสู่ชีวิตของเขานั้น  ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาใหม่  สร้างค่านิยมใหม่  มอบสันติสุขใหม่  และให้ความหวังใหม่แก่เขา ในลักษณะที่เขาไม่เคยประสบมาก่อนเลย

ทุกวันนี้  พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่พระชนม์อยู่  ที่เราทุกคนสามารถสัมผัสได้ในประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของเรา โดยยอมมอบความศรัทธาไว้กับพระองค์

แน่นอน  ประสบการณ์เพียงอย่างเดียว ย่อมพิสูจน์อะไรไม่ได้  แต่ถ้าหากประสบการณ์ของคุณนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล และหลักฐานอันหนักแน่นแห่งความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์แล้ว  ประสบการณ์นั้นน่าลอง และมีคุณค่าต่อชีวิตของคุณอย่างแน่นอน

สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.)
จากหนังสือ เรื่อง เยซูคือใคร

Back 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

 © Copyright 2009. Christian Siam.com