Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในเขตทุ่งครุ

1. คริสตจักรสัมพันธ์บางมด
122/66 ถ. ประชาอุทิศ ซ. 91/2 ทุ่งครุ กทม 10140
โทร. 02-871-5132 , 083-2441281 อ.พลวัฒน์
Email : pollawatdao@yahoo.com
Fax : 02-871-5132

ศิษยาภิบาล อ. พลวัฒน์ พงศ์พระศิริกุล

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.30-11.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
11.00-12.30 น. นมัสการ / เทศนา
13.30-14.30 น. กลุ่มอธิษฐาน

2. คริสตจักรฐานสร้างสรรค์
โทร 02-871-9105, 02-872-1684

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.ณรงค์ ธนาจันทาภรณ์

3. คริสตจักรฮาเลลูยา
โทร 02-873-2882, 02-428-2030

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ.ธนัญชัย วรรธกะวิกรานต์

4. คริสตจักรทรงพระคุณ
364 ถ.ประชาอุทิศ ซ. 33 แยก 25 บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
 © Copyright 2009. Christian Siam.com